Yoga i skolen og daginstitutionen

Klik på linket – hvis du vil se vores skole flyer:
Yoga i skolen flyer

Eksempel på  et forløb i en daginstitution(her Eventyrhuset, Fredericia)

  • Tre timer med teoretisk og praktisk undevisning omkring yoga til børn i daginstitutionen
  • Fire gange med forløb i daginstitutionen, hvor vi lavede yoga med børnegrupperne, og pædagogerne var “fluer på væggen”
  • Tre timers follow up efter tre måneder, hvor pædagogerne havde afprøvet yoga i praksis.
  • En familie yoga dag med to aldersopdelte hold.
  • Tre timers bogkursus, hvor den enkelte kursusdeltager får en bog og indføring i at bruge den.

Herunder kan du læse, hvordan Eventyrhuset bruger yoga i dag:
Læs mere

 

 

 

I forhold til det moderne samfund, hvor mange har travlt og er stressende, arbejdes der i yoga med at sætte tempoet ned, finde ro, og lukke af for uvedkommende stimuli/ forstyrrelser.

Yogaen kan bruges til at fremme børnenes evne til at fokusere, finde ro, arbejde roligt og indadvendt, mærke sig selv og blive bevidst om sit åndedræt – betragte det som sin ”gode ven”.

Der er ingen konkurrence i yoga.

Undersøgelser viser, at yoga blandt andet:

• Øger koncentrationen, fokus og opmærksomhed
• Fremmer hukommelse og tænkning
• Stimulerer lydhørhed
• Udvikler fantasi og kreativitet
• Giver en stærk og smidig krop
• Øger kropsfornemmelse og koordinering
• Forbedrer kropsholdning
• Udvikler selvkontrol og disciplin
• Øger selvtillid og selvværd
• Understøtter social og miljømæssig opmærksomhed og ansvar
• Fremmer fællesskabsfølelse

Dette er et lille udpluk af alle de gode ting, yogaen kan bidrage til.

Hvornår kan man bruge yoga i daginstitutionen/skolen?

• Om morgenen – som fælles start på dagen.
• Yoga break/mindbreak – hvor der skønnes behov – for at skabe ro – ” skrue ned” for energien.
• For at “skrue op” for energien, hvis aktivitetsniveauet er lavt.
• I forbindelse med aktivitetsskift.
• I forbindelse med stillesiddende aktiviteter/undervisning.
• Efter pause/frikvarter for at “tune ind” – fokusere opmærksomheden.
• Som del af emne/ fag/aktivitet
• Inden prøver eller test.
• Som idrætsaktivitet.
• Som forebyggelse mod mobning.
• Gruppe og samarbejdsøvelser.
• Som sundhedsfremmende aktiviteter/bevægelsesfag.
• Afslutning på dagen.

Det kan være korte eller længere forløb – fra 20. sekunder – 30 minutter – eller mere, når som helst i løbet af dagen. Det kan foregå  på stuen, i klasselokalet – ved bord/ stol/ på gulvet, i aulaen, på biblioteket, i gymnastiksalen eller udendørs.

Man kan lave yoga med hele klasser/ grupper, eller små grupper af børn.

Nogle gange kan det have positiv effekt for et enkelt barn/eller små grupper, at lave udvalgte øvelser/ lege for at opnå bedre trivslen – bevare roen eller sænke stressniveauet.

Eksempler på yoga i Skolen:

 

 

 

Eksempel på yoga i daginstitutionen: